Teamontwikkeling

Outdoor als metafoor.

Ieder team heeft continue te maken met veranderingen van binnenuit of van buitenaf. Er komen mensen bij of er gaan mensen weg, het bedrijf groeit of wijzigt van structuur, de markt verandert en vraagt om een andere benadering.

Of het nu gaat om een nieuw team dat net is samengesteld na een fusie, of om een afdeling die draait als een trein waarvan de teamleden perfect op elkaar zijn ingespeeld, het is voor ieder team van belang om regelmatig de teamrollen te bekijken, de visie voor de toekomst bij te stellen en te zorgen dat iedereen zich voor 100% inzet voor de gestelde doelen.

Outdoor is een beproefd middel om deze doelen met uw team in beeld te brengen en de rol van de teamleden te analyseren.
Deze vorm van ervaringsgericht leren is zo effectief omdat mensen buiten de vaste omgeving van de werkplek op een speelse manier geconfronteerd kunnen worden met hun gedragspatroon en de effectiviteit ervan. Er is, ook letterlijk, veel ruimte voor reflectie.

Informatie aanvraag

De werkwijze van Pro'Act

MAATWERK

Voorafgaande aan de training maken wij een inventarisatie van de huidige situatie van het team, de rolverdeling binnen het team en de individuele leerwensen en formuleren we een doelstelling. Daarna wordt een programma samengesteld of een managementgame ontwikkelt waarin de gevonden thema’s behandeld worden.
De outdooroefeniningen die ingezet worden als middel om gedragspatronen zichtbaar te maken zijn gericht op samenwerking, de fysieke inspanning is daarbij van ondergeschikt belang. De activiteit is daarom nooit een doel op zich, maar heeft als doel het leerproces te bevorderen.

Tijdens de training worden terugkoppelingen gemaakt van de ervaringen tijdens de oefeningen naar de situatie op de werkvloer en wordt met de deelnemers gekeken naar de effectiviteit van gedrag. Deze evaluaties zijn de spil van de training en vormen de basis voor de voortgang van de training.

Om dieper inzicht te verkrijgen in de individuele drijfveren van de teamleden maken wij ook gebruik van MANAGEMENT DRIVES.

Drijfveren zijn de intrinsieke motivatoren, die verklaren waarom we de dingen doe zoals we ze doen. Iedereen heeft een uniek drijfverenpatroon  dat we kunnen meten met een individuele online-test. De uitkomst van deze test bestaande uit 6 kleuren geeft een duidelijk beeld van deze drijfveren en hun verwerpingen. Deze 6 kleuren geven een herkenbaar profiel waarmee uw medewerkers een gemeenschappelijke taal hebben om elkaars gedrag te duiden. De verwerpingen geven een inzicht in gedrag waar hij of zij een uitgesproken aversie tegen heeft. Tevens meet de test waar de men energie van krijgt of juist verliest en waar men zich bewust of onbewust mee bezig houd.

Al deze inzichten vormen ook een belangrijke aanwijzing voor de persoonlijke leiderschapsstijl en zijn onmisbare bouwstenen voor een individueel ontwikkelingstraject.

 

  • Les Etables
  • Les Etables
  • Les Etables
  • Les Etables
  • Les Etables
  • Les Etables
  • Les Etables
  • Les Etables
  • Les Etables
Uw browser komt uit een stenen tijdperk!

Update uw browser om deze (en vele andere) websites optimaal te bekijken. Nu updaten!

×